Η λίμνη Ketelmer βρίσκεται στην Ολλανδία και θεωρείται μία από τις καθαρότερες λίμνες στη Δυτική Ευρώπη. Παρόλο που τη διασχίζουν πλοία και μικρά σκάφη και τα πλησιέστερα εργοστάσια «ρίχνουν» σ’αυτή τα λύματα τους, δεν υπάρχουν πρακτικά καθόλου τοξικά απόβλητα και μολυσμένη λάσπη.

Πως το έχουν καταφέρει αυτό; Η απάντηση είναι απλή: όλα τα τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο τεχνητό νησί IJsselog, που στη μέση του έχει μια μεγάλη δεξαμενή. Σε δορυφορικές εικόνες, μοιάζει σα μια λίμνη μέσα στη λίμνη.

Το IJsselog κατασκευάστηκε το 1999. Πρόκειται για ένα κυκλικό φράγμα με διάμετρο ενός χιλιομέτρου, ύψους δέκα μέτρων πάνω από την επιφάνεια της λίμνης και βάθους 50 μέτρων. Οι εσωτερικοί τοίχοι καλύπτονται με ένα φιλμ και το δάπεδο με άργυλο που εμποδίζουν τη διαρροή αποβλήτων στη λίμνη ή τα υπόγειων ύδατα.

Ένα λιμάνι χτίστηκε στην εξωτερική άκρη του IJsseloog για την μεταφορά της λάσπης και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας άρχισε να λειτουργεί το 2000. Όταν η δεξαμενή γεμίσει θα σφραγιστεί και θα χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγικούς σκοπούς.