Τα πιο δροσερά κορίτσια της εβδομάδας #2

Νομίσατε πως σας ξέχασα με την καραντίνα; Η δουλειά είναι δουλειά και το καθήκον μου βαρύ … να διαλέξω τα πιο δροσερά κορίτσια της εβδομάδας …