ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

Αρχική ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Συμμετέχω ενεργά στη βελτίωση και ανάδειξη των προβλημάτων της περιοχής μου απαντώντας σε απλές ερωτήσεις που αφορούν τους δήμους και τα δημοτικά διαμερίσματα του νομού Ηλείας.